Retningslinjer for off-ice trening U10, U11, U12, U13

Off ice

Mengde:

 • Off-ice økter 2-3 ganger i uken (progresjon ved økende alder). Treningene kan gjennomføres i forbindelse med istreningene (før eller etter), eller på en egen dag om det skulle være ønskelig med flere treninger i uken. Off-ice treningene i forbindelse med istreningene trenger ikke å ha lengre varighet enn 20-30 minutter
 • Vi oppfordres også spillerne til å delta i andre aktiviteter/idretter (i den grad det er mulig). Forskning tyder på at en allsidig idrettslig praksis i tidlig alder er gunstig for utviklingen. Fordi allsidig idrettsdeltakelse gir motorisk og taktisk overføringsverdi til den idretten man senere spesialiserer seg i
Fysisk egenskap Prioritering
Koordinasjon  
Styrke  
Hurtighet  
Utholdenhet  
Bevegelighet  

 

Koordinasjon

”Evnen til å samordne kroppsbevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene”

 • Det er viktig å gi spillerne en allsidig og generell bevegelseskompetanse fra tidlig alder. Fordi god motorikk og koordinasjon er viktig og en forutsetning for effektiv innlæring av nye og ferdighetsrelaterte teknikker
 • Man bør trene alle de koordinative egenskapene: rytme, balanse, tilpasset kraftinnsats, øye-hånd og øye-fot, romorientering og reaksjonsevne
 • De koordinative egenskapene kan trenes gjennom balanseøvelser, speed ladder øvelser, øvelser med tennisball, kølleteknikk og gjennom allsidige spill og leker
 • Det er også viktig å bemerke seg at deltakelse i annen idrett og lek/aktivitet på fritiden vil ha gunstig effekt på spillernes koordinasjon. Trenerne bør oppmuntre spillerne til å delta i andre idretter og leke i fritiden. Om ønskelig kan også trenerne tilby en ekstra treningsøkt i uken hvor det er fokus på allsidig bevegelse

Styrke

”Den maksimale kraften en muskel eller en muskelgruppe kan skape ved en spesifikk hastighet”

 • Styrkeøvelser for hele kroppen med spesielt fokus på bein og stabiliseringsmuskulatur (mage/rygg)
 • Fokus på riktig løfteteknikk ved å demonstrere øvelser og gi enkle forklaringer
 • Treningen bør være lystbetont og skje på spillernes egne premisser
 • Spillerne trener ikke for å bli sterkest mulig, men for å legge et godt fysisk grunnlag og forhindre fremtidige skader
 • Alle de klassiske styrkeøvelsene (knebøy, utfall, pushups, pullups osv) kan introduseres gradvis
 • Kroppsvekt eller lett ytre motstand bør benyttes som belastning
 • Treningsmengden er lav, men det kan være behov for 2-3 serier per øvelse av 10-15 repetisjoner. 8-12 øvelser for hele kroppen kan passe. Sørg for forsiktig progresjon i belastning og volum gjennom aldersgruppene

Hurtighet

”Evnen til å forflytte kroppen hurtig over ulike distanser, med og uten  start/stopp og retningsforandringer”

 • Hurtighetstrening off-ice inkluderer f.eks. sprinter, agility øvelser, ladder drills, hinderløyper, quickfeet øvelser o.l.
 • Treningen i disse alderstrinnene bør ikke være systematisk, men heller organiseres som konkurranser, stafetter og leker av ulike slag. Det er viktig at treningen er lystbetont
 • Spenst trening (hoppseirer) vil også ha gunstig effekt på hurtigheten. Spensttrening er imidlertid belastende for knær o.l, slik at systematisk spenst trening må begrenses i denne perioden. Legg inn hopp i leker eller i trapper.
 • Hurtighetstreningen (stafettene, konkurransene) bør legges opp etter kravene som stilles til hurtighet i ishockey. Dvs av korte distanser (>30 meter) med retningsforandringer og start/stopp
 • Innsatsen må være maksimal eller nær det maksimale, hvor pausene skal være betydelig lengre enn arbeidsperioden
 • Det bør også legges vekt på variasjon i øvelsesutvalget
 • Finn øvelser som også utfordrer spillernes koordinasjon, som for eksempel sprinter med retningsforandringer, reaksjonsøvelser og speed ladder drills

 Utholdenhet

”Evnen til å motstå tretthet eller evnen til å jobbe med høy intensitet over lang tid”

 • Spesifikk utholdenhetstrening bør unngås i disse aldersgruppene. Spillerne utvikler utholdenheten gjennom en aktiv hverdag med mye trening
 • Strukturert utholdenhetstrening som runder rundt Mosvannet er lite motiverende, samt lite idrettsspesifikt
 • Utholdenhetstrening kan eventuelt skjules i øvelse med lek preg, som stafetter med korte pauser o.l.

Bevegelighet

”Evnen til å skape optimale bevegelsesutslag i ledd og leddkjeder”

 • Dårlig bevegelighet begrenser leddutslag og kan forstyrre optimal bevegelse. I ishockey vil for eksempel dårlig bevegelighet kunne begrense optimale skøyteskjær. I tillegg vil også dårlig bevegelighet øke risikoen for utvikling av skader
 • Bevegelighetstrening i barne- og ungdomsårene er spesielt gunstig fordi ledd, muskel og bindevev da er ekstra mottakelige
 • Bevegelighetstrening bør utføres hyppig og i forbindelse med alle treninger, som oppvarming eller etter økter