Sterk innsats av Team Millennium (2000) i Trekunga cup