Styret informerer – Logoendring

Stvgr_oilers_2018

 

ekstraordinært årsmøte 20. juni 2018, ble det vedtatt at Ishockeyklubben Stavanger endrer sin logo. I utgangspunktet er det snakk om en prøveperiode på 2 år. I linken under informerer styret om hvilke endringer som er gjort, hvorfor og forventede konsekvenser.

Informasjon vedrørende endring av logo