Skøyte- og hockeyskolen i Stavanger

1400x690 nettsiden

Spesielle ordninger knyttet opp mot Covid- 19:

 • Antall barn pr isflate kan ikke overstige 60, men pga annen aktivitet vil det ofte bli et lavere antall.
 • Pga ovennevnte restriksjoner vil vi foreløpig ikke kunne åpne opp for alle som har meldt seg på, og de som er i primæralder blir prioritert.
  • Nybegynnere som er født 2011, og tidligere, henvises til Hockeygruppa for barn og unge. Her er man allerede i gang med treningene. Følg link for mer informasjon og påmelding.
  • For barn som er født 2016, og senere, må vi avvente oppstart. Ny vurdering blir tatt hver 14 . dag, men slik det ser ut nå vil det ikke bli aktuelt med oppstart før over nyttår. Det jobbes imidlertid med å få på plass et eget tilbud for de yngste barna. Foreløpig vet vi ikke noe om oppstarttidspunkt for dette tilbudet, men vi starter opp så snart vi får anledning.
 • Hvert barn kan kun ha med en-1 foresatt i hallen. Dette gjelder i første omgang kun nybegynnere i “prøvegangene”. Utover dette vil kun foreldre som skal hjelpe til på, og utenfor, isen være tilstede i anlegget.
 • Ingen foreldre utover hjelpetrenere, har anledning til å være på isen eller i spillerboksene, og man må holde avstand på utsiden av banen.
 • Garderobene vil ikke bli tilgjengelige som normalt.
 • Alle må registrere seg i Spond til hver enkelt trening.

De som melder seg på nå vil havne på venteliste, og nytt inntak vurderes hver 14. dag gjennom hele sesongen. Prisen vil bli justert etter når man få mulighet til å begynne.

TRYKK HER – REGISTRERING TIL VENTELISTE

– Når deltaker er registrert, vil dere få tilsendt
mer informasjon via oppgitt e-post. Det vil også bli sendt mer detaljert informasjon om retningslinjene man må følge i forhold til trening og smittevern.

————————————————————-
Under finner dere litt mer utfyllende info som oppstartsdato, priser mm
————————————————————-

Skøyte- og hockeyskolen passer perfekt for barn mellom 5 og 8 år!


—————————-

Skolen har 2 SEMESTERE,
HØST 2020 og VÅR 2021

OPPSTART HØSTSEMESTER:

 • De som var med på skøyte- og hockeyskolen ved slutten av forrige sesong: 13. og 15. oktober 2020 (avhengig av hvilken gruppe man var på.
 • Nybegynnere starter: 17. oktober 2020


OPPSTART VÅRSEMESTER
er som regel første uke i begynnelsen av januar 2021
—————————-
Det er 3 GRATIS PRØVEGANGER for alle barn,
men alle deltakere må være registrert før første prøvegang (registrering er ikke bindende). Etter at deltakere har gjennomført 3 prøveganger er det bare å fortsette, ønsker man å slutte må man gi beskjed til post@stavangerhockey.no
—————————-

Skolen vår er oppdelt i to,
en SKØYTESKOLE og en HOCKEYSKOLE

SKØYTESKOLEN
Her begynner det. Gruppe 1 er for nybegynnere med ingen/lite is-erfaring, gruppe 2 er mellomnivået, gruppe 3 er siste skøytegruppe før deltaker får begynne på hockeyskolen.


HOCKEYSKOLEN
Er også inndelt i 3 grupper. Gruppe 4 er barnehagealder, Gruppe 5 er skolealder (1 og 2 klasse), og Gruppe 6 er eldre skolealder (3 og 4 klasse)
—————————-

 • første oppmøtedag for deltaker må deltaker og deres foresatte delta på et Barnemøte tilrettelagt for barn. Tema er hva som kreves, og hva som forventes av deltakeren når de deltar på skøyte- og hockeyskolen. Fremmøte til barnemøtet er 1 time før oppsatt treningstid første gang de skal delta (dette vil bli forklart i informasjonen som blir tilsendt)

 • Deltaker tar med egen beskyttelsehjelm hjemmefra hvis de har (alle typer er godkjent) samt klær/votter som ikke trekker fuktighet opp fra isen.

 • Hvis deltaker ikke har egne skøyter, kan de få låne gratis av oss i prøveperioden.

TRENINGSTIDER

Angitt klokkeslett er starttidspunktet for is-treningen. Da må deltaker være klare for is-trening, ferdig påkledd. Frammøte er 30 min før treningen. Skifting foregår normalt i garderoben, men pga restriksjoner vil det bli andre løsninger i årets sesong.

Selve tidspunktene for treningene vil også ha en annerledes oppbygging i inneværende sesong enn tidligere. Dette vil vare fram til 1. desember som et utgangspunkt, og deretter bli vurdert utfra smittesituasjonen, og om det blir åpnet for andre faser i idretten.

Enkelte vil kanskje reagere litt på sen treningstid, men pga press på istiden og mange lag er dette den beste muligheten vi har. Dette tidspunktet har imidlertid vært det samme i flere sesonger med stor suksess. Ta gjerne kontakt med “sjefen” Ernst Falch for gode tips og råd for å få dette til å bli en positiv opplevelse for barna, selv om det for enkelte er tett opp til leggetid.

SKØYTESKOLE-GRUPPE 1a
Alle nybegynnere starter i en av disse gruppene, alt etter ferdigheter,
og gruppe 1 har lavest ferdighetsnivå.
Tirsdag
18:00 – 18:45, isbane 1
Lørdag 10:0 – 10:45, isbane 1

SKØYTESKOLE-GRUPPE 1b
Tirsdag 18:45 – 19:30, isbane 1
Lørdag 11:00 – 11:45, isbane 1

SKØYTESKOLE-GRUPPE 2
Tirsdag 18:00 – 19:00, isbane 2
Lørdag 12:00 – 12:45, isbane 2

SKØYTESKOLE-GRUPPE 3
Tirsdag 18:00 – 19:00, isbane 2
Lørdag 13:00 – 13:45, isbane 2

HOCKEYSKOLE-GRUPPE 4
BARNEHAGEALDER
Torsdag 17:15 – 18:15, isbane 1
Lørdag 10:00 – 11:00, isbane 2

HOCKEYSKOLE-GRUPPE 5
SKOLEALDER 1. og 2. klasse
Torsdag 17:15 – 18:15, isbane 1
Lørdag 10:00 – 11:00, isbane 2

HOCKEYSKOLE-GRUPPE 6
SKOLEALDER 2. og 3. klasse
Torsdag 17:15 – 18:15, isbane 1
Lørdag 10:00 – 11:00, isbane 2

————————————————————-

————————————————————-

PRISER/BETALING

 • HEL SESONG (høstsemester + vårsemester): 1700,- i treningsavgift + 400,- i medlemskontingent = 2100,-
  • Trykk her for mer informasjon om priser for forskjeller på treningsavgift og medlemskontingent. Det kommer ny medlemskontingent i januar 2021.
  • I og med at det nå opereres med venteliste, vil prisen reduseres utover i sesongen for de som må starte senere.
 • SØSKENMODERASJON 100,- pr semester (200,- for hel sesong) – gjelder også hvis du har andre barn som er medlemmer i klubben.
 • Alle deltakere får GRATIS SKØYTESLIP. Det gir deltaker tilgang for fri skøyteslip hos Oilers, Stavanger Hockey gjennom hele sesongen. En deltaker bør slipe sine skøyter mellom 3 og 5 ganger i løpet av en is-sesong)
 • LÅN AV HOCKEYDRAKT – Deltakere går gjennom flere grupper i løpet av en sesong, og hver gruppe bruker forskjellige draktfarger. Når barna flyttes opp til en gruppe med høyere ferdighetsnivå, bytter barna draktfarge. Du får utlevert drakt når du har betalt faktura.
 • Mer utfyllende info om bl.a. betaling/fakturering, vil bli sendt på e-post når barna er registrert. Faktura vil bli sendt ut gjennom Min Idrett. men man trenger ikke betale faktura før etter disse 3 prøvegangene. Trykk på linken for brukerveiledning til Min Idrett, eventuelt kontakt Idrettens Support hvis du trenger hjelp:  21029090
 • Hvis man ikke ønsker å fortsette er det viktig at man gir om dette til klubben på post@stavangerhockey.no slik at faktura kan annulleres.

————————————————————-

SKOLENS KONTAKTPERSONER

Skoleansvarlig:
Ernst Falch (høyre i bildet)
E-post: ernst.falch@stavangerhockey.no
M: 454 17 239

Sportslig ansvarlig:
Kjell Erik Myreng (venstre i bildet)
E-post: kjell.erik@myreng.com
M: 415 12 614