Skøyter og sliping

Skøyter slipes kun med slipekort…slipemaskinen