Introkurs og trener 1 kurs

For å møte kravene om kompetanse som NIHF har vedtatt og for å gi trenere…