Årsmøte i IHK Stavanger – gjennomføres digitalt

Årsmøte

Innkalling til årsmøte i IHK Stavanger 2020

Stavanger 04.09.2020

Styret innkaller herved til årsmøte i IHK Stavanger. Årsmøtet avholdes 16. september 2020, kl. 17:30. Dette er samme tidspunkt som i opprinnelig utsendt invitasjon når man planla for fysisk møte, og frister ihht tidligere utsendt invitasjon vil derfor fortsatt være gjeldende.

Som følge av koronapandemien har styret imidlertid besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 15. september 2020 på link under Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

PÅMELDING TIL ÅRSMØTET

De som melder seg på vil få tilsendt invitasjon og link til møtet. 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, skal sendes til post@stavangerhockey.no 2-to uker før årsmøtet. Denne fristen har nå gått ut, men det åpnes likevel for at saker kan sendes inn så raskt som mulig og senest innen søndag 6. september. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IHK Stavanger i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IHK Stavanger. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se IHK Stavangers lov (ligger tilgjengelig på hjemmesiden). Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Vidar Are-Ekstrøm (daglig leder) kontaktes på dagligleder@stavangerhockey.no .

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Stavanger 31.07.2020

Til medlemmene i IHK Stavanger. 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ishockeyklubben Stavanger (Stavanger Hockey).

Årsmøtet i IHKS avholdes den 16. september 2020, 17:30 i DNB-Arena, Telia Lounge, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2. september 2020 (to uker før årsmøtet) til post@stavangerhockey.no. Henvendelse merkes med «sak til årsmøtet»
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én-1 uke før årsmøtet på denne siden på www.stavangerhockey.no.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Hva bør man gjøre vedrørende årsmøtet?

  • Alle medlemmer i IHK Stavanger over 15 år kan stemme på årsmøtet. Sjekk at medlemskontingent er betalt (jmf det som står over). Er du ikke medlem i klubben, sender du en e-post til post@stavangerhockey.no og ber om å bli medlem samt få tilsendt medlemskontingent.
  • Valgkomiteen trenger gode kandidater til personer både i styret, kontrollkomiteen og disiplinærutvalget. Kandidater kan man sende til valgkomiteens leder Bjørn Ove Bøe
  • Hold av datoen, kom på årsmøtet og vær med å form klubbens framtid!
  • Teste ut Teams og se at mikrofon mm fungerer som det skal før selve møtet.

Saksdokumenter (blir lagt ut senest 1 uke før årsmøtet): 

Valgkomité fram til ordinært årsmøte, ny lovnorm og regnskap 2019 med alle underdokumenter ble ferdig behandlet på ekstraordinært årsmøte 18. juni 2020, og vil ikke bli ytterligere diskutert på det ordinære årsmøtet.