Informasjon om treningsavgift 2020/21

HJEMMESIDEN SH bilde

Bakgrunn:

IHKS har fortsatt en målsetning om å holde treningsavgiftene så lave som mulig, og dette høres fortsatt rart ut for mange når man sammenlikner med enkelte andre idretter i Stavanger. Det er imidlertid ikke en rar påstand hvis man sammenlikner med de aller fleste ishockeyklubber i landet. Da ser man at IHKS gjerne har både flere treningstimer og lavere treningsavgift. Klubbens geografiske plassering gjør imidlertid at man pådrar seg en del reisekostnader i forhold til seriespill og turneringer, og det er totalbelastningen som er avgjørende for den enkelte familie. I år har vi også vært gjennom en unormal situasjon med Covid-19 som har gjort økonomien vanskeligere for mange.

IHKS ønsker ikke på bakgrunn av ovennevnte ikke å øke treningsavgiften, men vil beholde de samme takstene som forrige sesong (satsene står ført opp senere i skrivet). Pr i dag tilsier signalene vi har fått at vi vil kunne gjennomføre en tilnærmet normal sesong, og vi planlegger ihht dette. Hvis det kommer endringer her av betydelig karakter, vil styret vurdere om dette skal ha en innvirkning på treningsavgiften og eventuell refusjon til medlemmene.

Fakturering/betaling:

All fakturering vil starte i begynnelsen av august 2020 gjennom KlubbAdmin. For å forenkle betalingen for det enkelte medlem vil beløpet bli delt opp i to deler, der første faktura (halve beløpet) blir sendt ut i august og den resterende halvparten vil bli sendt ut i november. I tillegg kommer det en fakturering i september med slipekort og loddbok. Det vil bli sendt ut mer informasjon før denne faktureringen. Full oversikt over prisene i klubben finner man på denne siden. Her står det også en forklaring på forskjellen på treningsavgift og medlemskontingent. Nye medlemmer vil få tilsendt medlemskontingent for 2020 fortløpende, mens alle vil få ny faktura i januar for medlemskontingenten for 2021.

Hvis det er noen som sliter med å betale, eller økonomien er en avgjørende faktor for deltakelse eller ikke, er det viktig at man tar kontakt med klubben. Det finnes diverse støtteordninger, og klubben har en egen UEGO-konto med midler øremerket medlemmer med økonomiske utfordringer.

Det er best å betale direkte gjennom Min Idrett. Knytt barnet opp til deres egen profil og ha alt samlet på et sted. Her blir betalingen registrert med en gang. Lisensen fra NIHF kommer i dette systemet og det er en betydelig rimeligere løsning for klubben. Alternativet er at man betaler i nettbanken, men her trekker banken 14,- pr faktura i gebyr, og med svært mange fakturaer i løpet av en sesong, blir dette store kostnader. Må man betale i nettbank, er det imidlertid svært viktig at man benytter korrekt KID, bruker korrekt kontonummer og fører opp samme beløp som står på faktura. Andre løsninger fører til at betalingen ikke blir registrert.

Brukerveiledning for å legge til familiemedlemmer i Min Idrett

Dugnad:

Dugnad er en av de største grunnsteinene i klubbdriften, og uten denne blir det vanskelig med videre drift. Dugnad kan imidlertid ikke gjøres obligatorisk. Det er derfor åpnet opp for at man kan velge 2 ulike måter for treningsavgift.

  1. Man velger den normale treningsavgiften som beskrevet nederst i skrivet, og forplikter seg til klubbens dugnader i tillegg (dette gjelder loddbok og kioskdugnad – trykk link for mer info)
  2. Man velger å betale en treningsavgift der man betaler det normale beløpet samt et tilleggsbeløp på 4000,-. Man er da fritatt for all dugnad i klubbregi. Om man på lagnivå ønsker å ha dugnader til inntekt for laget, kommer dette utenfor denne ordningen. Hvis man ønsker å betale denne ordningen følger man denne linken og fyller ut skjema.

Ekstra skillstrening:

Treningsmengde på is for de ulike årsklassene er beskrevet i sportsplanen. Det vil også i år bli mulig for aldersgruppene U8 – U13 å plusse på sin normale treningsmengde med en ekstra «skill trening». Denne treningen vil være på tvers av årsklassene (U8 – U10, U11 – U13), og vil i stor grad bestå av individuell trening. Disse treningsøktene vil bli gjennomført i helg der det er ledig kapasitet, men fordi vi ikke har mulighet til å legge faste treningstider før alle kampene er fastsatt, kan man foreløpig ikke si noe mer konkret om dag eller klokkeslett. Ønsker man dette ekstratilbudet betaler man et tilleggsbeløp på 2000,- for hele sesongen, og man har da fri tilgang til disse treningene. Ønsker man å delta på ordningen følger man denne linken og fyller ut skjema.

Treningsavgifter:

  • U15, U16, U18 og Kvinner Elite:               6500,-
  • U13, U14 og divisjonslag(bredde):           5000,-
  • U10, U11, U12:                                              4500,-
  • U8, U9:                                                           3000,-
  • U7/skøyte- og hockeyskolen                      1700,-

Søskenmoderasjon:

Søskenmoderasjonen opprettholdes slik at man fortsatt betaler full pris for medlemmet med høyest avgift. Deretter betaler man 50% for resterende søsken. Hvis søskenmoderasjonen ikke blir plukket opp automatisk er det viktig at dere gir beskjed så tidlig som mulig til post@stavangerhockey.no, så ordner vi dette fortløpende.

Reisestøtte:

Lagene fom G/JU8 og opp til senior, får tildelt en generell reisestøtte basert på hvor mange spillere på laget som har gjort opp all gjeld mot klubben innen 1. september. Her skal altså alle fakturaer betales, og ikke bare treningsavgift. De som har gjort en avtale med klubben pga økonomiske utfordringer, vil bli regnet som betalt, selv om det er utestående fakturaer.

Mvh

Ishockeyklubben Stavanger (Stavanger Hockey)